FSU

SUPRA SYSTÉM FSU - SPOJENIE KOMFORTU A EKOLÓGIE

 

 

Spotrebiče s technológiou FSU sú ďalšou novinkou výskumu a vývoja spotrebičov SUPRA. Boli vyvinuté s dôrazom na zvýšenie užívateľského komfortu zákazníka, a tiež s ohľadom na emisné normy pre alternatívne vykurovacie telesá na tuhé palivo. Svojimi novátorskými technologickými vylepšeniami prinášajú nové možnosti v používaní alternatívnych krbových systémov. Ich technické vylepšenia vychádzajú z overených základov technológie APS a posúvajú tak možnosti krbov o krok ďalej. 
Primeraný nominálny výkon FSU komôr na úrovni 7 alebo 12 kW s možnosťou regulácie je podporený schopnosťou akumulovať tepelnú energiu samotným spotrebičom. Veľkou prednosťou je reálne dosahovaná účinnosť zariadení takmer 80% pri nominálnom režime prevádzky. Toto riešenie je určené pre ekonomicky a ekologicky založených ľudí s túžbou po nezávislosti a hospodárnosti. Skutočne nízka spotreba palivového dreva zabezpečí absolútnu pohodu a komfort obsluhy spojenú s výraznou ekonomickou návratnosťou investície.
Moderný, trendový dizajn zariadení spojený s priestorovou nenáročnosťou otvára široké možnosti dizajnových riešení. Samozrejmosťou je 100% tesnosť produktov a nasávanie vzduchu z exteriéru. Nezávislosť na elektrickej energii stavia zariadenia FSU do pozície plnohodnotných alternatívnych zdrojov tepla v domácnosti.

Ďalšie výhody:

Akumulačné jadro, ktoré je priamo súčasťou spotrebiča. Špeciálne Suprou vyvinutý akumulačný materiál zabezpečuje ukladanie časti vytvorenej tepelnej energie a jej následné predĺžené odovzdávanie v čase, keď sportrebič nezískava energiu z paliva. Systém "by – pass" s krátkym zakurovacím a dlhým prevádzkovým odvodom spalín. Krátky okruh značne uľahčuje rozpálenie a nahriatie celého systému. Pri uzavretí ,,by – pass" klapky odchádzajú horúce splodiny dlhým okruhom do komína. V tejto fáze odovzdávajú počas celej svojej dráhy tepelnú energiu vložke, ktorá ju následne spracováva. Toto riešnie významne optimalizuje využitie vytvorenej tepelnej energie a znižuje tým spotrebu paliva.

 

 

FSU - Fire Supra Unit

SUPRA FSU – Komfort v službách prírody

Zabezpečenie tesnosti:

Ide o ovládanie množstva vzduchu potrebného na optimálne spaľovanie, teda o kontrolu prívodu vzduchu podporujúceho horenie (primárny vzduch, sekundárny vzduch a vzduch prúdiaci na sklo). Konštrukcia FSU zariadení umožňuje úplné ovládanie intenzity plameňa ako pri ovládaní plynového horáka. Hovoríme o riadení plameňa. Samozrejmosťou je "In AIR" systém na prívod vzduchu z exteriéru. V tejto kombinácii sú FSU spotrebiče vhodné aj do stavieb s požiadavkou tesnosti a nezávislosti.
Pri netesných spotrebičoch takáto kontrola prívodu vzduchu na spaľovanie nie je možná. To znamená, že horenie prebieha "živelne". Pri tomto type prevádzky je obtiažne dosahovať požadované parametre spaľovania a pánom situácie sa stáva oheň. 

Pri spotrebičoch FSU je tesnosť zabezpečená: 

Korpus komory zo zváranej ocele (automatické švové zváranie) 

Liatinové priečelie vykurovacieho telesa pre väčšiu pevnosť a zabezpečenie lepšieho tesnenia dvierok s dvojbodovým zámkom

 

Viacstupňové spaľovanie:

Takýto typ spaľovania je zárukou maximálneho využitia paliva v súlade s dodržaním najprísnejších emisných kritérií. Konštrukcia FSU spotrebičov spája výhody roštových a bezroštových ohnísk v jednom. Rozpaľovanie prebieha na rošte, čo výrazne uľahčuje tetno proces. Bezroštové horenie zasa zabezpečí kvalitnejšie prehoretie dreva.

 

1) Spaľovací vzduch na úrovni roštu  
2) Spaľovací vzduch na úrovni spodnej časti ohniska 

3) Spaľovanie plynov na úrovni prívodu sekundárneho vzduchu

   

1) Vzduch pod rošt (otvorený) fúka na uhlíky, zapaľuje oheň.
2) Prvý prívod: vzduch zo zadu ohniska fúka na uhlíky a mieša sa s plynmi. 
3) Druhý prívod: "dodatočné spaľovanie" zvané sekundárne spaľovanie: zapaľujú sa nahromadené plyny.
4) Vzduch prúdiaci na sklo smerom hore: dodatočné spaľovanie.

 

Pri rozkurovaní podporuje horenie najmä vzduch prúdiaci pod rošt.

 

Keď v zariadení stúpne teplota, vzduch je vháňaný piatimi rúrkami prívodu vzduchu.

 

Prechádzanie minima vzduchu pre zaistenie bezpečnosti.

 

Osvedčené a optimalizované technológie:

Spotrebiče FSU spájajú v sebe overené technológie svojich predchodcov s novými poznatkami a optimalizujú tak proces spaľovania. Ich výsledkom sú:

  • Vysoké sálanie
  • Čisté sklo
  • Vysoká výkonnosť

Konštrukčné aspekty:

  • Spaľovacia komora určená pre vysoké teploty
  • Inoxový deflektor izolovaný vermikulitom
  • Vnútro zo žiaruvzdorných akumulačných tvárnic
  • By-pass klapka na smerovanie dymu v dlhom a krátkom okruhu
  • Rúrkový výmenník na získavanie maximálneho množstva tepla

 

"BY PASS" SYSTÉM

Systém, ktorý je neoceniteľný pre spojenie maximálneho komfortu s efektivitou. Prostredníctvom neho je možné riadiť dráhu odtoku spalín pri procese rozkurovania (krátky okruh) a pri následnom kúrení (dlhý okruh). V prvej fáze dochádza k rýchlemu nahriatiu celého systému (vložky aj komína) a v druhej potom k maximálnemu využitiu vytvorenej tepelnej energie. V dlhom okruhu majú horúce spaliny dostatok času na to, aby svoju energiu odovzdali zariadeniu a nie komínu. Minimálny priemer dymovodu je 150 mm pri účinnej výške len 4 metre.

KRÁTKY OKRUH: BY-PASS KLAPKA OTVORENÁ

 

DLHÝ OKRUH: BY-PASS KLAPKA ZATVORENÁ

Princíp inverzného ťahu:

Princíp: Dym sa čo najdlhšie udržiava v krbovej vložke. Je ťahaný smerom dole a potom opäť stúpa poháňaný prirodzeným ťahom dymovodu. Počas tejto doby tepelný výmenník zachytáva teplo a odovzdáva ho do miestnosti vnútornými výmenníkmi.

Dôsledky: Účinnosť vyššia ako 80%. Dym odchádza s veľmi nízkou teplotou => energia dreva je odobratá a neodchádza do dymovodu. Pri rovnakej produkcii tepla zodpovedajú tri polená spálené v zariadení z osemdesiatych rokov minulého storočia jednému polenu dnes.

 

Prejsť na produkt:     

PECEVLOŽKY
Používaním tohto webu súhlasíte s pravidlami na ochranu osobných údajov a používaním cookies. Ako tento web nakladá s údajmi a viac o cookies nájdete na stránkecookies a podmienky používania.